Strzelectwo

W kole technik strzeleckich przeprowadzane są zajęcia dla dzieci od 10 roku życia oraz dla młodzieży. Proponujemy zajęcia z broni palnej (pistolety, kbks), broni pneumatycznej (pistolety, wiatrówki), broni miotającej (łuki sportowe). Zajęcia mają na celu popularyzację strzelectwa oraz zapoznanie uczestników z podstawami strzelectwa sportowego i rozwój zainteresowań strzeleckich. Ze względu na usytuowanie pracowni zajęcia odbywają się bez względu na czynniki atmosferyczne. Dwa razy w roku przeprowadzane są zawody w różnych kategoriach.

W pracowni przeprowadzane są także zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z użyciem posiadanej broni.