Modelarstwo

Koło prowadzi zajęcia z zakresu modelarstwa lotniczego. Uczestnicy wykonują modele szybowców i samolotów w różnych kategoriach. Są to modele swobodnie latające lub na uwięzi z napędem silnikowym. Uczestnicy Pracowni biorą udział w zawodach modelarskich lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych zajmując na nich wysokie lokaty.
W pracowni uczestnicy mogą rozwijać własne zainteresowania techniczne z możliwością wprowadzania swoich rozwiązań.

Do pracowni przyjmujemy dzieci w wieku od lat 9 oraz starszą młodzież.

Na zajęciach z doświadczonymi instruktorami – pasjonatami, uczestnicy zdobywają i rozwijają umiejętności w następujących dziedzinach:

  • Podstawy rysunku technicznego – wykonywanie planów modelarskich i rysunków montażowych,
  • Użytkowanie różnorodnych  przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przy budowie modeli,
  • Rozpoznawanie różnych gatunków drewna,
  • Obróbka drewna przy użyciu odpowiednich narzędzi,
  • Techniki spoinowania drewna – dobór odpowiednich klejów,
  • Podstawowe prawa aerodynamiki i mechaniki lotu modeli latających,
  • Samodzielne wykonywanie modeli latających.

Wyrabiają także nawyki:

  • Utrzymania porządku i czystości w miejscu pracy,
  • Samodyscypliny i dobrej organizacji pracy,
  • Pracy w zgodzie z zasadami BHP.