ICYS 2018 Belgrad – Reprezentacja Polski

 REPREZENTACJA POLSKI NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH NAUKOWCÓW ICYS 2018 Belgrad, Serbia  Bartosz Piechocki – IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. Komisji Edukacji Narodowej – Safe flight – innovative modification of a wing (Bezpieczny lot – innowacyjna modyfikacja skrzydła) Natalia Puczek – II czytaj więcej …