Imprezy

Już w roku 1951 zorganizowano w Placówce Wojewódzką Olimpiadę Szachową. Szybko pojawiły się kolejne konkursy i inne atrakcje, gromadzące licznych uczestników. W latach 50 organizowano wiele różnego typu imprez – liczne konkursy, wystawy, kursy, olimpiady, odczyty, wykłady, spotkania, filmy, wycieczki, czytaj więcej …

Z historii Pałacu

1947r. Wojewoda śląsko-dąbrowski, generał Aleksander Zawadzki, występuje z inicjatywą budowy w Katowicach Pałacu Dziecka. Zostaje powołany Komitet Budowy Pałacu. 1948r. Zostaje rozstrzygnięty konkurs na projekt budowy gmachu Pałacu Dziecka. Za najlepszy uznano projekt architektów gliwickich: Juliana Duchowicza i Zygmunta Majerskiego. czytaj więcej …